Responsable de les dades personals: Jordi Ferrer Graells, endavant “Santulana Cosmètica Natural”, número de DNI 39358989D, amb domicili a aquests efectes en crta. Navarcles 90, Santpedor, Catalunya, 08251 Espanya, el correu electrònic de contacte del qual és santulana.natural@gmail.com.

Dades sol·licitades al lloc web i finalitat del tractament.

• Nom, cognoms i correu electrònic als formularis de contacte: per realitzar qualsevol contacte directe amb Santulana Cosmètica Natural, ja sigui per plantejar dubtes, comentaris, suggeriments, sol·licitar un servei o producte o qualsevol altra informació. No subministrar les dades personals mínimes necessàries impossibilitarà Santulana Cosmètica Natural de respondre a la petició.

• Nom i correu electrònic: per poder fer comentaris al bloc del lloc web.

• Nom, cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic, número d'identificació fiscal: se sol·licitarà aquesta informació al moment de la compra, per poder processar la comanda.

• Nom, telèfon i correu electrònic per a newsletter: amb el degut consentiment exprés i voluntari del titular de les dades, se sol·licitarà al lloc web la informació mínima necessària per enviar un butlletí comercial automatitzat, on s'informarà sobre publicitat, promocions i altra informació dels serveis i/o productes oferts per Santulana Cosmètica Natural.

• Correu electrònic: se sol·licitarà el correu electrònic per poder accedir a l'àrea de client, d'acord amb les dades subministrades al moment de crear el compte. Si l'usuari té menys de 16 anys, ja complerts, haurà de tenir l'autorització dels pares o tutors legals per lliurar les vostres dades personals. Santulana Cosmètica Natural no té manera de comprovar efectivament l'edat dels usuaris, per la qual cosa queda eximida de qualsevol responsabilitat, si l'usuari no compleix allò indicat aquí.

Santulana Cosmètica Natural en tot moment vetllarà que l'ús que es dóna al lloc web, als continguts, i al tractament de les dades personals de l'usuari, es facin de la manera més correcta. Per això, l'usuari sempre podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat, oblit o oposició, tot plegat en fidel compliment de les directrius de les lleis espanyoles i europees, escrivint al correu electrònic santulana.natural@gmail.com.

En cap moment Santulana Cosmètica Natural no compartirà amb tercers les dades que posseeix. En cas de fer-ho per poder complir amb l'enviament dels productes que hagi adquirit el comprador, oferir els serveis contractats per algun participant, enviar la newsletter, complir amb exigències legals o per a l'administració del lloc web, es proporcionaran els acords de confidencialitat deguts entre les parts.

Els enllaços a tercers que es puguin trobar al lloc web tenen polítiques de privadesa alienes a Santulana Cosmètica Natural. L'accés a aquests llocs haurà de ser responsabilitat de l'usuari, essent la seva responsabilitat conèixer-les i decidir acceptar-les o no.

FORMULARIS

El lloc web disposa de 4 tipus de formularis:

De contacte: l'usuari, comprador o participant podrà trobar formularis que facilitaran la comunicació amb Santulana Cosmètica Natural, per plantejar dubtes, comentaris, sol·licitar un pressupost, reservar algun dels serveis oferts al lloc web o exigir-ne algun dret. No subministrar les dades personals mínimes necessàries impossibilitarà Santulana Cosmètica Natural de respondre a la petició. Aquest tractament es considerarà legítim per ser part duna diligència precontractual. El servidor del lloc web i del correu electrònic de Santulana Cosmètica Natural seran els encarregats del tractament. De publicitat: se sol·licitarà als usuaris, compradors o participants el seu consentiment exprés i voluntari per lliurar a Santulana Cosmètica Natural, les mínimes dades necessàries per enviar publicitat i informació comercial relacionada amb els serveis i/o productes oferts per Santulana Cosmètica Natural, perquè s'afegeix a un fitxer automatitzat de correu electrònic màrqueting gestionat per l'encarregat del tractament que s'indica més avall. El tractament de les dades personals que es trobin en aquesta secció s'ha fet amb el consentiment del titular de les dades.

Per a comentaris al bloc: per tal d'evitar el correu brossa, missatges inadequats, i fer un correcte seguiment, se sol·licitarà a l'usuari el seu nom, email i lloc web per identificar-lo en els comentaris que vulgui fer a les entrades del bloc. Aquestes dades seran visibles per a altres usuaris del lloc web. Si no voleu que les dades siguin visibles per altres persones, us heu de comunicar amb Santulana Cosmètica Natural al correu electrònic santulana.natural@gmail.com. El servidor del lloc web serà lencarregat del tractament i que es realitzarà amb el consentiment del titular de les dades.

Per processar la comanda: se sol·licitarà als usuaris, compradors o participants les dades perquè Santulana Cosmètica Natural pugui processar les comandes d'acord amb les compres que hagin realitzat. Tractament legítim de dades personals per la relació contractual que hi ha amb el comprador o participant. Les dades seran guardades al servidor del lloc web.

ENCARREGATS DEL TRACTAMENT

Santulana Cosmètica Natural necessita el suport de tercers per poder oferir adequadament els seus serveis i productes, amb els quals ha celebrat els acords de confidencialitat deguts i ha verificat que compleixen amb les normatives espanyoles sobre protecció de dades personals.

Les dades subministrades a aquests tercers no podran ser utilitzades per a altres fins no autoritzades pel titular de les dades.

En compliment dels principis d'informació i de transparència, es fa saber que aquests tercers són:

• Google Drive: dedicada a emmagatzemar al núvol una còpia de seguretat dels arxius i accedir-hi fàcilment. Aquest servei està a càrrec de l'empresa Google LLC, ubicada a Mountain View, Califòrnia, Estats Units d'Amèrica, compta amb la subscripció de l'Escut de la privadesa entre la UE-EUA. que pot ser consultat a https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active. Si voleu obtenir més informació sobre la vostra política de privadesa podeu consultar: https://policies.google.com/privacy

• Píxel de Facebook: eina d'anàlisi per a publicitat, utilitzat per conèixer les accions dels titulars de les dades en aquest lloc web. Aquest servei és proporcionat per Facebook, Inc., que està ubicada el 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025, Estats Units d'Amèrica. En cas d'estar fora dels Estats Units d'Amèrica o Canadà, l'entitat de control de dades responsable de la informació és Facebook Ireland Ltd., que es troba ubicada a 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublín 2, Irlanda. Posseeix la certificació del marc de l'Escut de la privadesa de la Unió Europea i els EUA i del marc de l'Escut de la privadesa de Suïssa i els EUA, com es pot evidenciar a https://www.privacyshield. gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. Per obtenir més informació sobre la política de privadesa introduïu a https://www.facebook.com/privacy/explanation

• Envialia World, SL: Societat de missatgeria que s'utilitzarà per a l'enviament dels productes que adquireixi el comprador, té el domicili social a Avenida Suiza 2, 28821 - COSLADA (MADRID) proveïda de CIF B-83115402. La seva política de privadesa es pot observar a http://www.envialia.com/politica-de-privacidad.html i poden ser contactats a través del correu electrònic legal@envialia.com

En casos puntals Santulana Cosmètica Natural podrà utilitzar aplicacions o eines que no hagin estat incloses o nomenades en aquest llistat, això per ser una millor opció que coadjuvi a la realització d'una determinada tasca; si això succeís Santulana Cosmètica Natural notificarà d'aquesta situació als usuaris, compradors, clients o participants segons el cas.

POLÍTIQUES RELACIONADES AMB LA NEWSLETTER

Aquestes polítiques s'entendran en tot moment com a part complementària dels termes i condicions exposats al lloc web, i tots dos seran d'igual aplicació al moment d'una controvèrsia. La política de privadesa i de propietat intel·lectual aplicada serà la mateixa que s'exposa en els termes i condicions del lloc web.

S'entendrà com a newsletter el butlletí digital que Santulana Cosmètica Natural realitza de forma periòdica i que fa arribar els seus subscriptors a través d'un proveïdor de serveis de correu electrònic extern, al qual l'usuari s'ha subscrit de manera voluntària.

Santulana Cosmètica Natural no està en l'obligació d'enviar en períodes de temps definits la newsletter, per la qual cosa és totalment lliure de fer-ho quan ho estimi convenient. L'usuari podrà en tot moment exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició seguint les instruccions que trobareu al peu de pàgina de la newsletter.

L'usuari no haurà de compartir-ne el contingut amb tercers, ja que això violaria els drets d'autor de Santulana Cosmètica Natural. L'únic canal de distribució és l'administrat i/o autoritzat per Santulana Cosmètica Natural.

Santulana Cosmètica Natural no es farà responsable pel contingut de tercers exposat a la newsletter, qualsevol controvèrsia que sorgeixi haurà de ser tractada directament amb la persona o empresa de la qual es fa esment.

Tot el material que s'exposa a la newsletter està protegit per drets d'autor a favor de Santulana Cosmètica Natural, i en cas de pertànyer a tercers, s'entendrà que Santulana Cosmètica Natural té la deguda autorització per utilitzar-lo com s'hagi convingut amb l'autor .

DURADA DEL TRACTAMENT

En el cas de les dades personals subministrades per a facturació i compra de productes o serveis, seran guardats pel temps legalment aplicable, 5 anys.

En el cas de les dades personals subministrades per a butlletins comercials electrònics i comentaris al bloc, serà pel temps que el titular de les dades vulgui romandre a la llista de subscripció, per la qual cosa podrà donar-se de baixa en el moment que així ho desitgi , de forma automàtica com s'indica a cada butlletí, o escrivint a santulana.natural@gmail.com.

POLÍTICA DE VENDES

PAGAMENTS

Els pagaments es podran fer amb targeta de crèdit o de dèbit, a través de les plataformes de pagament PayPal o Redsys, que seran les úniques responsables de les dades subministrades pel comprador o participant, ja que en cap moment arriben a ser coneixement de Santulana Cosmètica Natural els números de les targetes utilitzades per a la compra. Qualsevol problema relacionat amb el pagament o mal ús d'aquest tipus de dades, PayPal o Redsys seran les úniques responsables.

El comprador també podrà pagar a través de transferència bancària, contra lliurament o amb pagament immediat en retirar la comanda a la botiga, Santulana Cosmètica Natural indicarà les dades bancàries i el procediment que cal seguir en cada cas. En cap moment no es farà responsable de qualsevol error en la transferència ni problemes que el comprador o participant tingui amb el banc.

PRODUCTES EN VENDA

Els productes que es troben a la venda al lloc web poden contenir peces petites de manera que no són aptes per ser manipulats per nens. El comprador sempre els haurà d'adquirir sota la seva pròpia responsabilitat.

Santulana Cosmètica Natural ha detallat tota la informació dels productes que s'exposen a la venda, així com les instruccions i cures necessàries per a la seva conservació, les quals s'hauran de tenir en compte per garantir-ne la durada en el temps. Aquestes instruccions s'inclouran dins dels paquets o al correu electrònic que confirmi la compra. Santulana Cosmètica Natural no serà responsable per qualsevol dany causat en algun dels articles com a conseqüència de la seva mala utilització o conservació.

El comprador sabrà els ingredients de cada producte, de manera que si pateix alguna al·lèrgia a algun d'ells, no ho haurà de comprar. Santulana Cosmètica Natural no es farà responsable per alguna al·lèrgia o reacció a algun dels seus productes com a conseqüència de la inobservança als ingredients dels mateixos.

CANVIS I DEVOLUCIONS

Per ser productes d'higiene, precintats, no s'acceptaran devolucions, d'acord amb l'article 103.e del Reial decret legislatiu 1/2007.

Si el producte ha arribat defectuós, el comprador haurà de notificar a Santulana Cosmètica Natural dins el termini de 48 hores després d'haver rebut, escrivint a santulana.natural@gmail.com. A la notificació haurà d'incloure: nom, una fotografia del producte en mal estat. Santulana Cosmètica Natural ordenarà a la companyia de transport que retiri el producte, una vegada rebut verificarà que aquest hagi arribat en les condicions abans indicades i comprovarà el defecte indicat pel comprador per, un cop constatat tot, procedir a la devolució dels diners.

VENDES A BOTIGUES

Si voleu vendre a la seva botiga, podem oferir condicions especials de preus per a la re-venda dels nostres productes, per això si us plau escriure a santulana.natural@gmail.com.

ENVIAMENTS

Es fan enviaments per a Espanya continental i illes, així com a tota Europa. Qualsevol altra destinació haurà de ser consultada primer escrivint a santulana.natural@gmail.com.

DESCOMPTES

Si hi ha algun descompte aplicable, s'aplicarà abans de fer la compra. Després que el pagament sigui processat no es tornarà l'import del descompte.

IMPOSTOS I FACTURACIÓ

Tots els impostos i càrrecs relacionats amb la compra s'indicaran abans de fer el pagament.

Juntament amb la factura, s'hi inclouran detalladament els impostos que siguin aplicables.

TERMES I CONDICIONS

USUARIS

S'entendrà per usuari tota aquella persona que navegui pel lloc web, accedint a qualsevol de les seves pàgines o seccions, bastant amb el simple accés i/o ús d'aquest lloc web, acceptant des d'aquest accés i/o ús, els termes i condicions aquí reflectits.

En cas que l'usuari vulgui contractar algun dels productes o serveis oferts al lloc web, s'aplicaran també les polítiques de venda, les quals seran de compliment obligatori.

S'entendrà per comprador tota aquella persona que compri algun producte ofert per Santulana Cosmètica Natural al lloc web.

ÚS DEL LLOC WEB

Tota la informació gràfica, textual, de multimèdia, fotografies, imatges, vídeos, o qualsevol altre format d'arxiu digital que es troben al lloc web, entesos d'aquí endavant com “els continguts”, pertanyen a Santulana Cosmètica Natural i està protegit per les lleis de dret d'autor a nivell nacional i internacional.

L'usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del lloc web, no podent utilitzar-los per a:

1. Realitzar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la moral, bons costums, bona fe ia l'ordre públic;2. Realitzar comentaris o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme, que atempti contra els drets humans o civils en general; 3. Provocar danys a la persona física, intel·lectual o moral de Santulana Cosmètica Natural, dels seus proveïdors o de terceres persones; 4. Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; 5. Intentar accedir i/o utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar-los o manipular-ne els missatges.

Santulana Cosmètica Natural es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que , al seu parer, no resultaran adequats per a la publicació. En qualsevol cas, Santulana Cosmètica Natural no serà responsable de les opinions donades pels usuaris a qualsevol eina d'opinió que contingui el lloc web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Santulana Cosmètica Natural és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com dels elements continguts a la mateixa, els quals, a títol enunciatiu, però no limitatiu, són: imatges, so, fotografies, àudio, vídeo , programari, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny, selecció de materials usats, programes necessaris per al seu funcionament, accés i ús, quedant expressament prohibida la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició , de la totalitat o part dels continguts del lloc web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, amb finalitats comercials o sense sense l'autorització de Santulana Cosmètica Natural.

L'usuari es compromet a respectar els drets d'autor titularitat de Santulana Cosmètica Natural, podrà en conseqüència visualitzar, imprimir, emmagatzemar en un dispositiu electrònic o virtual, però única i exclusivament per a ús personal i privat, no podent en cap moment distribuir-los, reproduir-los , onerosa o gratuïtament, a tercers ni realitzar cap transformació dels mateixos. En tot cas, sempre haurà de fer menció a l'autoria de Santulana Cosmètica Natural i al lloc web quan decideixi compartir en qualsevol xarxa social algun dels continguts, no podent en cap moment modificar, totalment o parcialment, qualsevol dels continguts.

No es podrà compartir cap extracte d'una entrada del bloc o de qualsevol part del lloc web, ja sigui fins i tot una menció a tercers.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Santulana Cosmètica Natural ha adoptat totes les mesures tecnològiques, necessàries al lloc web, per evitar danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts o en les dades dels usuaris, i no es fa responsable si en algun moment una daquestes mesures falla com a conseqüència dun ús indegut i/o abusiu per part dun tercer.

L'usuari haurà d'abstenir-se en tot moment de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al lloc web.

MODIFICACIONS

Santulana Cosmètica Natural es reserva el dret d'efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al lloc web i bloc, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta, com la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats, així com el disseny i estructura del mateix.

ENLLAÇOS

Santulana Cosmètica Natural no té cap control sobre els enllaços i/o continguts externs que puguin existir al lloc web, per la qual cosa no se'n fa responsable, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat o validesa de qualsevol material o informació allà continguda, i no seran entesos aquests enllaços externs com una possible associació, fusió, col·laboració o participació amb el titular i/o responsable del domini web al qual estiguin associats.

DRET D'EXCLUSIÓ

Santulana Cosmètica Natural es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al lloc web i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquests termes i condicions.

MODIFICACIÓ DEL PRESENT AVÍS LEGAL I DURADA

Santulana Cosmètica Natural podrà modificar, en qualsevol moment, els termes i condicions aquí exposats, sense previ avís i estaran vigents mentre es trobin degudament publicades.

ACCIONS LEGALS

Santulana Cosmètica Natural pot, en qualsevol moment, exercir accions legals de caràcter civil o penal, contra qualsevol persona que faci un ús indegut del contingut exposat al lloc web, o per incomplir aquests termes i condicions. S'aplicarà en tot moment la legislació del territori espanyol i en cas d'algun conflicte, les parts se sotmetran a la jurisdicció de Santpedor, Espanya perquè és el domicili del titular del lloc web.